Dužina trajanja ortodontske terapije

Što se tiče dužine liječenja ona prvenstveno ovisi o vrsti anomalije koju liječimo i planu liječenja. Kompliciraniji razmaci među zubima, problemi sa zagrizom i veća životna dob pacijenta mogu rezultirati duljim ortodontskim liječenjem. Ipak možemo reći da većina pacijenata obično nosi ortodontsku napravu od 18 do 30 mjeseci.

Treba i naglasiti da bi svako dijete do desete godine trebalo barem jedanput posjetiti ortodonta. Rano ortodontsko liječenje osim što smanjuje potrebu za vađenjem zubi, dovodi i do brže socijalizacije djece nakon ortodontskog liječenja. Svakako najpovoljnije vrijeme ortodontskog liječenja je vrijeme intenzivnog rasta, a to znači između 10 i 14 godine, kad glava, lice i usta još uvijek rastu, a zubi se lakše mogu ispravljati. Treba napomenuti da svi pacijenti s ortodontskim problemima imaju koristi od ortodontskog liječenja, bez obzira na dob. U posljednjih 15-ak godina znatno je porastao i interes odraslih pacijenata za ortodontsko liječenje pa gotovo 30% pacijenata čine odrasli. Tome uveliko pomaže estetski izgled samih naprava, kao i sofisticirane naprave koje omogućuju veliku preciznost u pomacima zuba. S obzirom da je rast završen, to je kod odraslih pacijenata od izuzetne važnosti. Cilj liječenja kod odraslih je rekonstrukcija, korekcija ili kompenzacija postojećeg nesklada između zubi i čeljusti čime stvaramo individualni optimum glede funkcije i estetike. Također kod nekih pacijenata starije životne dobi možemo pravilnom preraspodjelom preostalih zuba stvoriti povoljnije uvjete za izradu proteza ili mostova, ako za to postoji potreba.